DEMOVERSION of the electronic course / DEMOVERZE elektronického kurzu
Risk Prevention and Health Protection
   
Dear visitors to the EDFORSA Project page,

A demoversion of the electronic course „Risk Prevention and Health Protection“ is being offered on this web page. The demoversion concerns the English version of the course which, once it is totally completed, will be operated and up-dated in the eDoceo Learning Management System.

Only selected parts of the course are available to the public in the pattern of the CD version of the course.

The following parts of the course have been made available:

  • Guidepost for Modules 1 to 5 which are the course and study subjects (page „Course Selection“ and HOME)

  • Introductory information to all five modules of the course

  • Entries to course technical support PLUGINS, RECOMMENDATION a HELP

  • First chapter of the Chapter 1 of Module 1 „Occupational Safety and Health Management in an Enterprise“ including Questions for review, Tests, Recommended literature, Other sources and OSH management thematic vocabulary

  • Entries to the folders DIRECTIVES, SOURCES a VOCABULARY which stand for the common course information instrument.
Vážení návštěvníci stránky projektu EDFORSA,

v podobě demoverze Vám na této webové stránce nabízíme ukázku elektronického kurzu „Risk Prevention and Health Protection“. Ukázka je z kurzu v anglickém jazyce, který bude po úplném dokončení provozován a aktualizován v řídicím e-learningovém systému eDoceo.

V ukázce CD verze kurzu není zájemcům zpřístupněn celý kurz, ale jen jeho vybrané části.

Zpřístupněny jsou tyto části kurzu:

  • rozcestník s moduly 1 až 5, které jsou předmětem kurzu a studia (stránka „Course selection“ a zároveň HOME)

  • vstupní informace ke všem pěti tematickým modulům

  • vstupy do technické podpory kurzu PLUGINS, RECOMMENDATION a HELP

  • 1. kapitola znalostní úrovně1/levelu 1modulu 1 „Occupational Safety and Health Management in an enterprise“/“Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku“ včetně otázek k opakování látky (Questions for review), testů, literatury doporučené ke studiu modulu 1 (Recommended literature), zdrojů doplňujících studijní látku modulu 1 (Other sources) a tematického slovníčku k problematice řízení bezpečnosti a ochrany zdraví v podnicích (Vocabulary)

  • vstupy do složek DIRECTIVES, SOURCES a VOCABULARY které tvoří společný informační aparát kurzu.