Jazykové verze kurzu

Obsahem kurzu vnitřně diferencovaného pro osoby odpovědné za BOZP v podnicích vč. managerů, další odborníky na prevenci rizik a pro širší veřejnost jsou témata: řízení BOZP v podnicích, technická bezpečnost, ochrana zdraví a hygiena práce, systém řízení bezpečnosti a havarijní plánování, ochrana před riziky (příprava na mimořádné situace). Kurz seznamuje se základními přístupy k uvedeným tématům, a to v souladu se směrnicemi, standardy, příp. dalšími pravidly a požadavky závaznými, doporučenými nebo uznávanými v zemích Evropské unie i širší Evropy platnými v r. 2005.

V rámci projektu EDFORSA bylo vyrobeno celkem 7 jazykových verzí kurzu.
Vedle výchozí anglické verze existuje kurz dále v těchto jazycích: němčina, francouzština, polština, slovenština, čeština a řečtina.
O dostupnosti anglické verze kurzu na CD-ROM se můžete informovat na kuhnova@vubp-praha.cz.
Kurz v německém jazyce můžete studoval on-line na http://edforsa.cnbg.de nebo http://www.hvbg.de/edforsa
Ostatní jazykové verze jsou na CD nosičích dostupné pouze prostřednictvím tzv. národních garantů – viz tabulka.

  Národní garant Kontakty
francouzština INERIS - Institut National de l´Environnement Industriel et des Risques bruno.debray@ineris.fr
polština CIOP-PIB - Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zopaw@ciop.pl
slovenština TRANSFER Slovensko, spol. s r.o. dubrava@transfer.sk
řečtina Technická univerzita Kréta
Technical University of Crete
gpap@dpem.tuc.gr
čeština Výzkumný ústav bezpečnosti práce - knihovna
prezenční studium
tel.: 221 015 835, 221 015 836
knihovna@vubp-praha.cz

Pro studium kurzů je doporučena tato minimální konfigurace Vašeho PC:

  • procesor 300 MHz
  • paměť 128 MB RAM
  • grafická karta 32 MB
  • rozlišení zobrazovacího zařízení 800 x 600 px
  • pevný disk 200 MB
  • myš, klávesnice
  • MS Windows 98
  • Internet explorer 5.5
  • Macromedia Flash Player 7.0 (je možné nainstalovat z CD).