Click for homepage EDFORSA website

PRODUCTS AND RESULTS / VÝSLEDKY A VÝSTUPY

Accomplished results/products / Dosažené výsledky a dokončené produkty

English version of the course for studying in LMS eDoceo / Anglická verze kurzu pro studium v LMS eDoceo
(Course availability was terminated on 30 June 2008 / Dostupnost kurzu byla ukončena k datu 30.6.2008)

Language versions of the course Risk Prevention and Health Protection (CD version) in: English, Polish, German, Greek, French , Slovak and Czech laguage / Jazykové verze kurzu Risk Prevention and Health Protection na CD v jazycích: angličtina, polština, němčina, řečtina, francouzština, slovenština a čeština

Demoversion of the electronic course / Demoverze elektronického kurzu

Introductory Analysis - National Reports / Vstupní analýza - národní zprávy

Austria
Rakousko
Germany
Německo
Greece
Řecko
Czech Rep.
Česká rep.
Slovakia
Slovensko
Poland
Polsko
France
Francie
National Report - Austria
National Report - Germany
National Report - Germany
National Report - Greece
National Report - CR
National Report - Slovakia
National Report - Poland
National Report - France
Suppl.
Doplňky
     
EN
GE
     

Logo EDFORSA
This website has been originated and is running with the support of the European Commission.
Tato webová stránka vznikla a je provozována s podporou Evropské komise.